Jak zlepšit svou plodnost?

Přestaňte kouřit. Kouření snižuje počet spermií v semeni a zhoršuje jejich pohyblivost. Výzkumy prokázaly rovněž významný vzestup rizika potratu u párů, kde oba partneři nebo muž kouří.

 • Vynechte alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu poškozuje složité mechanismy mužského reprodukčního systému a snižuje schopnosti muže produkovat zdravé spermie.
 • Neberte drogy. I marihuana je droga. Snižuje počet spermií a zvyšuje procento jejich patologických forem.
 • Omezte přehnaně intenzivní cvičení. Muži, kteří nadměrně cvičí, mohou zhoršovat kvalitu svého semene v důsledku zvýšené teploty varlat, vznikající při usilovném cvičení.
 • Zvyšte příjem vitaminu C. Nízká hladina tohoto vitaminu může způsobovat shlukování spermií, což má za následek neplodnost. Důležitý je i dostatečný příjem vitaminu E, který má antioxidační účinky, a zinku.
 • Zkontrolujte léky, které užíváte. Některá antibiotika snižují přechodně počet a pohyblivost spermií. Jsou to zejména nitrofurany (např. furantoin) a makrolidy (např. erytromycin). Kvalitu semene ovlivňují i další léky, např. sulfasalazin, používaný k léčbě průjmů, ketokonazol, lék proti plísním, azulfidin, kterým se léčí ulcerózní kolitida, a některé další – spironolakton, kolchicin, allopurinol, tetracyklin, gentamicin, neomycin, cimetidin, cyklosporin. Nikdy však předepsané léky nevysazujte bez porady s lékařem!
 • Zabraňte otravě svého organismu jedy z okolního prostředí. Týká se to zejména pesticidů, insekticidů, organických rozpouštědel, benzenu, těžkých kovů, olova, rtuti, bóru a dalších toxických chemikálií.
 • Zkontrolujte složení své stravy. Pokud se stravujete nezdravě, může to nepříznivě ovlivnit kvalitu semene. Nedostatek vlákniny, nadbytek živočišných tuků, nedostatek vitaminů a stopových prvků mají negativní dopad na oběhové ústrojí a tím i na kvalitu semene.
 • Udržujte svůj šourek v chladu. Zabraňujte vzniku nadměrného tepla v oblasti šourku – noste volné spodky, vyhýbejte se těsným kalhotám, vyvarujte se dlouhé jízdy automobilem. Nechoďte často do sauny, nekoupejte se dlouho v horké lázni. Nepracujte v provozech s vysokou okolní teplotou.
 • Buďte sexuálně zdrženlivý, ne však příliš dlouho. Krátká období sexuální abstinence – 3-6 dní – zvyšují objem i kvalitu semene. Delší doba má však naopak nepříznivý vliv – v semeni je větší podíl starých spermií se sníženou pohyblivostí.
 • Pocítíte-li příznaky zánětu močových cest, prostaty, varlat či nadvarlat, navštivte co nejdříve odborného lékaře. Neléčené záněty těchto orgánů mohou vést k úplné neplodnosti. Výrazně rizikovým faktorem jsou kapavka, infekce mikroorganismy zvanými chlamydie a příušnice v dospělém věku. Horečnatá onemocnění obecně zhoršují kvalitu semene.
 • Při každém úrazu šourku vyhledejte okamžitě odborné ošetření. Neléčená poranění varlat či nadvarlat mohou mít za následek neplodnost.

UVEDENÉ RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍ KVALITU SEMENE JEŠTĚ TŘI MĚSÍCE PO JEJICH ODSTRANĚNÍ !!!