NÁKLADY

Zdravotní péče v našem vysoce specializovaném zařízení není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Náklady na konzultaci, vyšetření a léčbu hradí pacient.

Nepracuji systémem těch zdravotnických zařízení, kde čekáte někdy třeba i několik hodin na to, než na Vás na pár minut přijde řada. V mé ordinaci máte zaručeno, že se Vám budu v dohodnutou dobu věnovat. Máte k dispozici konkrétní vyhrazený čas jen pro sebe, který dodržuji.

V rámci vzájemné úcty k času toho druhého je však současně třeba respektovat i druhou stranu mince. Náklady na čas rezervovaný pro Vás samozřejmě běží, i když je ordinace prázdná, proto jsem nucen u plánované návštěvy zrušené v termínu kratším než tři pracovní dny před dohodnutým datem tento nevyužitý rezervovaný čas pacientovi vyúčtovat.

Náklady na vstupní návštěvu, která zahrnuje registraci pacienta, konzultaci problému, tělesné vyšetření, stanovení diagnózy a návrh terapie, činí 5.000 Kč. Náklady na kontrolní návštěvu činí 3.000 Kč. Vyčíslení nákladů na případná doplňující vyšetření (laboratorní testy, ultrazvukové či genetické vyšetření apod.) a nákladů na léčbu je možné teprve na základě závěrů ze vstupní návštěvy, protože potřebná vyšetření a vhodnou léčbu je vždy nutno naplánovat individuálně a cíleně.

Náklady na mailovou konzultaci, t.j. rozbor a posouzení výsledků vyšetření provedených jinde („druhý názor“ – „second opinion“), činí 5.000 Kč.

Pokud se rozhodnete jít jinam, věřím, že oceníte několik rad, jak si správně vybrat pracoviště.