Jak si vybrat pracoviště

Volba pracoviště, na které se mají obrátit se svým problémem, může některým párům činit obtíže. Oba partneři by samozřejmě chtěli svěřit jeho řešení do rukou co možno nejpovolanějších, ale chybí jim k tomu dostatek informací. Pokusím se proto v následujících řádcích některá kritéria optimálního výběru pracoviště popsat.

 • Jedním z možných hledisek jsou zkušenosti jiných dvojic, které již mají vyřešení svého problému úspěšně za sebou. Najdete je na různých internetových diskusních fórech, např. na adrese www.neplodnost.cz. Záměrně volím „neutrální“ adresu, přestože řada center asistované reprodukce má svá vlastní diskusní fóra.
 • Objednejte se ke konzultaci k některému odborníkovi nebo do některého centra asistované reprodukce. Všímejte si při této návštěvě, zda vám lékař věnuje odpovídající pozornost, zda vám srozumitelně vysvětlí všechny postupy, jejich výhody a nevýhody, možná rizika. Ptejte se i na možné alternativy, t.j. existují-li i jiné možnosti řešení. Nemáte-li z kontaktu s lékařem pocit důvěry, jděte jinam. Důvěra mezi pacientem a jeho lékařem je pro úspěšnou léčbu velmi důležitá.
 • Pokud vám na některém pracovišti pouze na základě vyšetření semene bez podrobného vyšetření muže (tělesné vyšetření, ultrazvukové vyšetření, hormonální vyšetření, popř. některá další doplňující vyšetření) rovnou navrhnou umělé oplodnění vajíček v laboratoři (IVF, ICSI), poděkujte za ochotu a hledejte pracoviště jiné.
  V řadě případů lze totiž cílenou léčbou nález v semeni zlepšit do té míry, že se poté dá k dosažení těhotenství použít metoda o třídu jednodušší, popř. může být i naděje na otěhotnění spontánní. Týká se to zejména skrytých hormonálních poruch, které jsou relativně časté a mnohdy uniknou pozornosti, protože se používají příliš obecná kritéria bez vazby na věk vyšetřovaného muže a neprovede se vyšetření všech potřebných parametrů. Správně zvolená léčba těchto poruch přináší u mnoha pacientů významné zlepšení kvality semene.
  Pozor však na léčbu hormonálními přípravky prováděnou bez podrobného vyšetření a bez pravidelných laboratorních kontrol, protože může přinést více škody než užitku. I volba správného léku má svá úskalí – na některých pracovištích používané podávání testosteronu a jemu příbuzných přípravků při prokázaném (a někdy bohužel i neprokázaném) poklesu jeho hladiny v krvi vede k nepříznivému (!) účinku na tvorbu spermií.
 • U jakékoli operace hraje důležitou úlohu její perfektní technické provedení. To úzce souvisí s počtem výkonů – čím častěji chirurg nějakou operaci provádí, tím lepší má výsledky. Pracoviště, které ročně realizuje malý počet specializovaných výkonů, má zákonitě nižší úspěšnost. Ptejte se tedy i na to, kolik mikrochirurgických operací lékař provedl.
 • V současné době není pochyb o tom, že maximální úspěšnost mají mikrochirurgické operace pod optickým zvětšením, tedy s použitím lupových brýlí nebo pod operačním mikroskopem. Dotažte se proto i na tuto okolnost. Tam, kde tyto velmi náročné výkony provádějí bez optických pomůcek či přístrojů, se dlouho nezdržujte.
 • Nejdůležitější faktor ovlivňující úspěšnost těchto výkonů je však způsob odběru. Pokud se operatér omezí na to, že naslepo odebere nějaký vzorek, i když třeba z více míst, výsledek bude zákonitě špatný v těch případech, kde fungují jen některé jednotlivé kanálky. Ty je třeba cíleně a trpělivě hledat někdy i hluboko mezi ostatními nefunkčními kanálky. Toto je hlavní rozdíl mezi úspěšným pracovištěm a těmi, které „to také dělají“.
 • V řadě případů je velmi důležité před operací upravit odpovídající léčbou výkonnost tkáně tak, aby se maximálně zvýšila výtěžnost výkonu. Ukvapené provedení operace bez využití všech možností zlepšení funkce semenotvorných kanálků může znamenat zmařenou šanci. Viz náš případ pacienta úspěšně operovaného po dvou neúspěších na jiných pracovištích zmíněný v kapitole Aktuality.
 • Tam, kde se odebraný biologický materiál okamžitě nezpracovává v embryologické laboratoři, ale převáží se ke zhodnocení někam jinam, rozhodně nejste na správném místě. Operatér potřebuje okamžitou zpětnou informaci o počtu a kvalitě získaných buněk, aby věděl, zda může výkon ukončit.
 • Nesrovnávejte jednotlivá pracoviště pouze podle toho, kolik si za svou práci účtují. Znáte to ostatně i z běžného života – nejlevnější nemusí být vždy nejvýhodnější. V medicíně navíc nikdy nejde o totéž, i když se konkrétní výkon jmenuje na různých pracovištích stejně – vždycky záleží na zkušenostech a erudici konkrétního lékaře.
  Na druhé straně nejvyšší cena nemusí nutně znamenat nejvyšší kvalitu. Je třeba vždy posuzovat úroveň pracoviště komplexně – podle přístupu lékařů a zdravotnického personálu k pacientům, podle rozsahu nabízených služeb, podle dosažených výsledků, na základě doporučení jiných párů, na základě informací z diskusních fór atd.

Nebojte se zeptat na cokoli, co chcete vědět. Je to vaše zdraví a vaše budoucí štěstí, o které se jedná. Tam, kde vám nějaké informace nemohou nebo nechtějí poskytnout, nejste na správné adrese.