VÁŠ LÉKAŘ

 

VÁŠ LÉKAŘ:MUDr. Karel Kočí, CSc. má více než 35 let medicínské praxe

VÁŠ LÉKAŘ:MUDr. Karel Kočí, CSc. má více než 40 let medicínské praxe

Řadu let působil na I. urologické klinice Univerzity Karlovy v Praze a vyučoval na katedře urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V posledních 30 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii, což je mladý medicinský obor, zabývající se chorobami mužských pohlavních orgánů a poruchami jejich funkcí (řecky andros = muž).

Od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.

Má specializační atestaci I. a II. stupně, absolvoval několik zahraničních stáží, je držitelem řady tuzemských i zahraničních certifikátů.

Publikoval více než 80 vědeckých prací, z nichž tři byly odměněny cenou za nejlepší publikaci roku.

Je autorem monografie o ultrasonografii a populárně-naučné knížky o andrologii.

Aktivně se podílel na několika výzkumných úkolech, byl zodpovědným řešitelem výzkumného úkolu „Operační léčba mužské infertility“.

Spolupracoval na několika klinických studiích nových léků – Viagra, Uprima, Cialis, Levitra, PSD502 TEMPE.

Přednášel na mnoha kongresech a sympoziích v ČR i v zahraničí.

Vypracoval a zavedl do klinické praxe řadu diagnostických a léčebných metod – nejaktuálnější je mikrochirurgická léčba mužské neplodnosti.

Přednáší a publikuje na téma andrologie pro odborníky styčných oborů.

Je členem:

  • České urologické společnosti (ČUS)
  • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
  • International Society of Andrology (ISA)
  • zakládajícím členem Andrologické sekce ČUS
  • zakládajícím členem České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM)
  • European Association of Urology (EAU)
  • European Society for Sexual Medicine (ESSM)
  • International Society for Sexual Medicine (ISSM)