Vyšetření plodnosti

Vyšetření kvality semene – spermiogram


Na našem pracovišti vždy probíhá současně vyšetření pacienta i vzorku semene. Pouhé vyšetření vzorku semene bez vyšetření pacienta, jak se bohužel často na některých pracovištích děje, považuji jako androlog za nesprávný postup, protože může dojít k přehlédnutí možného skrytého onemocnění. Dokládají to případy, kdy byly na jiných pracovištích opakovaně vyšetřovány pouze vzorky semene, a teprve po dlouhé době bylo až na našem pracovišti zjištěno závažné onemocnění, které se mělo již dávno léčit.

Vzorek k vyšetření získává pacient v soukromí přímo na místě před vyšetřením. Materiál lze i přinést, ale musí být zpracován nejpozději do 60 minut po odběru. V zájmu přesnosti analýzy je třeba se 2-5 dní před vyšetřením vyhnout výronu semene.

Vyšetření semene provádí na pracovišti na Národní třídě automatický analyzátor, který opakovaně 4x změří jednotlivé parametry a poté výsledky vyhodnotí.

 

Analyzátor spermatu

Analyzátor spermatu

 

Výhody:

  • analýza probíhá přímo v ordinaci za přítomnosti pacienta
  • výsledek vyšetření je k dispozici během 40 vteřin
  • vzorek je analyzován plně automaticky, takže výsledek není ovlivněn lidským faktorem

 

Přístroj vyhodnocuje tři hlavní kvalitativní parametry semene:

  • celkovou koncentraci spermií
  • procento pohyblivosti spermií
  • procento normální morfologie spermií
  • a kompozitní parametr TFSC vyjadřující schopnost spermií oplodnit vajíčko

(TFSC = Total Functional Sperm Concentration).

Na pracovišti ve Fertility clinic GYNEM provádí vyšetření semene spermiologická laboratoř disponující vysoce specializovanými pracovníky.

V případě potřeby provádíme zmrazení semene (kryokonzervace) k zajištění dostupnosti vhodného genetického materiálu pro případ zhoršení budoucího zdravotního stavu v důsledku onemocnění či protinádorové léčby.