Publikace

Přehled publikací, u nichž je MUDr. Karel Kočí, CSc. první autor:


1. Ultrazvuk v diagnostice karcinomu prostaty. Prakt. lék. 63, 1983, 9, 340-342.

2. Úskalí ultrasonografické diagnostiky v urologii. Rozhledy v chir. 62, 1983, 10, 660-668.

3. Využití mikropočítače k registraci a vyhledávání klinických dat pacientů. Prakt. lék. 64, 1984, 19, 720-723.

4. Transabdominal ultrasonotomography of prostatic carcinoma. Int. Urol. Nephrol. 16, 1984, 39-47.

5. Ultrasonograficky cílená transkutánní punkce za použití adaptéru vlastní konstrukce. Prakt. lék. 65, 1985, 17, 639-641. (Publikace odměněna cenou předsednictva České urologické společnosti za nejlepší vědeckou práci roku.)

6. Neobvyklý případ Paramova syndromu. Rozhledy v chir. 64, 1985, 11, 743-745.

7. Renální pseudotumor na podkladě hypertrofie columnae Bertini. Čs. radiol. 40, 1986, 4, 280-285.

8. Terapie erektilní impotence implantací endoprotéz. Rozhledy v chir. 65, 1986, 11, 775-780.

9. Perkutánní léčba renálních cyst. Rozhledy v chir. 65, 1986, 11, 720-726.

10. Ultrasonografie urogenitálního traktu. Díl I.- Obecná ultrasonografie. Výukový videoprogram. Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1987.

11. Urychlení chemolýzy ledvinových kamenů působením ultrazvuku. Experimentální studie in vitro. Čas. lék. čes. 128, 1989, 9, 270-272.

12. Nefrolitotomie pod kontrolou dopplerovské a dynamické sono-grafie. Čas. lék. čes. 128, 1989, 10, 303-305.

13. Ultrasonografie urogenitálního ústrojí. Avicenum 1989. (Monografie odměněna cenou předsednictva České lékařské společnosti za nejlepší publikaci roku.)

14. Ultrasonografie urogenitálního traktu. Díl III. – Perkutánní výkony. Výukový videoprogram. Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1990.

15. Ureterální endoprotéza tuzemské výroby. Prakt. lék. 70, 1990, 14, 549-551.

16. M. Peyronie: korekční plastika dle Nesbita. Prakt. lék. 70, 1990, 22, 847-849.

17. Operační léčba mužské infertility – DÚ 37-04-01. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. Katedra urologie ILF, Praha, 1990.

18. Ultrasonografie urogenitálního traktu. Díl II.- Speciální ultrasonografie. Výukový videoprogram. Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1990.

19. Chirurgická léčba obstrukční azoospermie. Rozhledy v chir. 70, 1991, 12, 513-520.

20. VideoTUR nádorů močového měchýře. Výukový videoprogram (spoluautor). Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1991.

21. Fotodiscize striktur uretry. Výukový videoprogram. Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1991.

22. Transuretrální operace v oblasti ureterálního ústí. Výukový videoprogram (spoluautor). Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1992.

23. Andrologie z pohledu urologa. Pulsus 3, 1993, 17-19.

24. V. světový kongres o impotenci a VIII. sympozium o revaskula-rizaci corpus cavernosum, Milán, 13.-17.9.1992. Čas. lék. čes. 132, 1993, 9, 282-283.

25. Laparoskopická operace varikokély – diskuse. Endoskopie 2, 1993, 4, 63

26. Rekonstrukce distálního ureteru. Výukový videoprogram (spoluautor). Videotéka Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1993.

27. Podtlakové přístroje v léčbě erektilních dysfunkcí. Urologie – aktuality, 1994, 2, 149-151.

28. Urologická andrologie v kostce. Urologie – aktuality, 1994, 2, 95-99.

29. Urgentní stavy v andrologii. Prakt. lék. 74, 1994, 10, 470-471.

30. Fotodiscize striktur uretry. Endoskopie 3, 1994, 2-3, 29-31.

31. Téměř o všem, co chcete vědět pánové. Luxpress 1994.

32. Současné možnosti léčby erektilních dysfunkcí. Prakt. lék. 75, 1995, č. 4, s. 175-176.

33. Léčba erektilní dysfunkce implantací endoprotéz: výsledky desetiletého sledování. Prakt. lékař 75, 1995, č. 12, s. 563-567.

34. Ultrasonografie – testy. Referátový výběr z urologie, NLK sv. 17, 1995, č. 2, s. 86.

35. Andrologie – testy. Referátový výběr z urologie, NLK sv.17, 1995, č. 2, s. 146-148.

36. První sympozium Evropské společnosti pro výzkum impotence, Řecko, Porto Carras, 13.-16. září 1995. Medica revue 2, 1995, č. 12, s. 40-41.

37. Podtlakové erektory: neinvazivní alternativa v léčbě erektilních dysfunkcí – dvouleté sledování. Prakt. lékař, 76, 1996, č. 2, s. 81-86.

38. VI. Mezinárodní andrologické sympozium, Palma de Mallorca. Medica revue 3, 1996, č. 7-8, s. 54-55.

39. Mám problémy s potencí, pane doktore. Dia Život, č. 1, 1996, s. 3-5.

40. MESA + ICSI = nové možnosti léčby infertility. Prakt. lékař 76, 1996, č. 8, s. 398-399.

41. Aktuální možnosti léčby erektilních dysfunkcí. Medica revue 3, 1996, č. 9, s. 11-13.

42. První těhotenství v České republice dosažené kombinací MESA – ICSI: předběžné sdělení. Čes. Gynek. 61, 1996, č. 5, s. 302-303.

43. Konec neplodnosti mužů v Česku. První těhotenství dosažené kombinací TESE + ICSI. (Spoluautor). Prakt. Lék. 77, 1997, č. 2, s. 58-60.

44. Mikrochirurgie a mikromanipulace v léčbě mužské infertility: výsledky ročního sledování. Rozhledy v chir. 77, 1998, č. 1, s. 17-23. (Publikace odměněna cenou České urologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci roku – III. místo)

45. Spermatokéla z pohledu asistované reprodukce. Rozhledy v chir. 77, 1998, č. 1, s. 15-16.

46. MESA, TESA, TESE + ICSI: výsledky u prvních 50 případů. Čes. Gynek., 63, 1998, č. 1, s. 13-19.

47. Mužská infertilita. In: Urologie III. díl, ed. J. Dvořáček, vyd. ISV nakladatelství, Praha 1998, s. 1463-1488. (Publikace odměněna cenou Josefa Hlávky, 1999)

48. Péče o nemocné s erektilní dysfunkcí. Postup doporučený Andrologickou sekcí ČUS. (Spoluautor). Andrologická sekce ČUS, leden 1999.

49. Současné terapeutické možnosti nedostatečné erekce. Lékařské listy 48, 1999, č. 24, s. 4-5.

50. Zkušenosti s Viagrou po ročním uplatnění v praxi. Lékařské listy 48, 1999, č. 24, s. 8.

51. Novinky v léčbě erektilní dysfunkce. Andrologie 1, 2000, č. 1, s. 15-18.

52. Zkušenosti s TESE, MESA. Andrologie 1, 2000, č. 1, s. 44-47.

53. Aktuální možnosti léčby erektilních dysfunkcí. Med. Rev., Roč. 7, č. 3, 2000, s. 14-16.

54. Urgentní stavy v andrologii. Med. v Praxi, č. 10, 2000, s. 57-58.

55. Když pacient žádá lék na poruchy potence: Komentář. Medicína po promoci 1, 2000, č. 1, s. 83-86.

56. Erektilní dysfunkce a současné možnosti její léčby. Kapitoly z kardiologie 2, 2000, č. 2, s. 46-49.

57. Erektilní dysfunkce u starších mužů. Andrologie 1, 2000, č. 2, s. 37-39.

58. Mám problémy s potencí, pane doktore. Diaživot 12, 2001, č. 2, s. 16-17.

59. Taktika chirurgické léčby mužské infertility. Čes Gynek 66, 2001, č. 3, s. 166-170.

60. Viagra – nová možnost léčby erektilních dysfunkcí. Med. v Praxi, č. 1, 2001, s. 58.

61. Viagra v léčbě erektilních dysfunkcí. Causa Subita 4, 2001, č. 4, s. 151-153.

62. Moderní léčba erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 3, 2001, č. 8, s. 852-854.

63. Současné možnosti perorální terapie erektilních dysfunkcí. Lékařské noviny, 15, 2001, č. 14, s. 23-24.

64. Erektilní dysfunkce u stárnoucích mužů. Interní medicína pro praxi, supl. Urologie, 4, 2002, č. 1, s. 10-14.

65. Nový přípravek v léčbě erektilní dysfunkce – tadalafil. Lékařské listy 2002, č. 38, s. 30.

66. Dnešní možnosti v léčbě mužské neplodnosti. Lékařské listy 2002, č. 44, s. 21.

67. Současné možnosti perorální léčby erektilních dysfunkcí. Andrologie 3, 2002, s. 11-14.

68. Tadalafil – nový přípravek v léčbě erektilní dysfunkce. Andrologie 3, 2002, s. 6-10.

69. Cialis (tadalafil) – nový přípravek v léčbě erektilní dysfunkce s 36hodinovou účinností. Medicína po promoci 4, 2003, č. 2, s. 80.

70. Nový přípravek v léčbě erektilní dysfunkce – tadalafil. Causa subita 6, 2003, č. 1, s. 39.

71. Současné možnosti perorální terapie erektilních dysfunkcí. Remedia 13, 2003, č. 3, s. 177-180.

72. Novinky v léčbě erektilní dysfunkce. Prakt. Lék. 83, 2003, č. 10, s. 582-584.

73. Současný pohled na léčbu erektilní dysfunkce. Medicína po promoci 5, 2004, č. 1, s. 55-58.

74. Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce. Lékařské listy 39, 2004, s. 26.

75. Pohled pacientů na aktuální možnosti perorální terapie erektilní dysfunkce. Causa subita 7, 2004, č. 3, s. 106-111.

76. Možnosti operační léčby mužské infertility. Postgrad. Med. 6, 2004, č. 2, s. 208-211.

77. Erektilní dysfunkce a současné možnosti její perorální terapie. Interní medicína pro praxi 6, 2004, č. 12, s. 603-605.

78. Léčba erektilní dysfunkce na počátku nového tisíciletí. Causa subita 8, 2005, č. 7, s. 269 a 276.

79. Erektilní dysfunkce včera a dnes. Medical Tribune 1, 2005, č. 3, s. 15.

80. Inhibitory PDE-5 jako léky budoucnosti? Medical Tribune 2, 2006, 21, s. 10.

81. Diagnostika a farmakoterapie erektilní dysfunkce. Komentář. Medicína po promoci 7, 2006, č. 4, s. 37-40.

82. Přínos erektilní dysfunkce psychiatrii. Referátový výběr z psychiatrie 4, speciál I/2007, s. 20-23.

83. Přínos erektilní dysfunkce v denní praxi internisty. Causa subita 10, 2007, č. 2, s. 47-50.

84. Erektilní dysfunkce je časný prediktor budoucí ICHS. Kardiologie v primární péči 2, 2007, č. 4, s. 145-147.

85. Léčba erektilní dysfunkce – od obnovení erekce k návratu přirozeného spontánního sexuálního života. Causa subita 11, 2008, č. 4, s. 146-148.