Poruchy ejakulace

Předčasná ejakulace

Výskyt předčasné ejakulace

Pokud dochází k výronu semene v intervalu do 1-1.5 minuty od zavedení penisu do pochvy (IELT – Intravaginal Ejaculation Latency Time), hovoříme o předčasné ejakulaci. Tento časový údaj je samozřejmě měřítko dosti hrubé a uměle vytvořené, protože předčasná je v podstatě každá ejakulace, ke které dojde dříve, než došlo k uspokojení obou partnerů. Nějaké orientační měřítko však potřebujeme.

Předčasná ejakulace je problém výrazně častější než porucha erekce – jde o vůbec nejčastější sexuální poruchu – přesto zůstává relativně na okraji zájmu jak postižených mužů, tak lékařů. V manifestní podobě se přitom vyskytuje až u třetiny mužů.

 

Příčiny předčasné ejakulace

Toto onemocnění může být vrozené či získané. Jeho příčiny mohou být různé – psychologické, neurobiologické, infekční, hormonální či genetické, v řadě případů však jednoznačnou příčinu zjistit nelze. Nejčastěji se jedná o vrozenou konstituční odchylku – dotyčný není nemocen, má pouze nižší práh dráždivosti, takže u něj dochází k vyvolání ejakulačního reflexu rychleji.

 

Léčba předčasné ejakulace

Organické příčiny (zánět pohlavního ústrojí, krátká uzdička apod.) léčí vždy odborný lékař – androlog či urolog, který postiženého muže vyšetří a naplánuje odpovídající terapii.

Léčba předčasné ejakulace může být někdy svízelná, jindy naopak stačí prosté opatření – co nejčastější pohlavní styk. Pokud jsou totiž intervaly mezi jednotlivými styky delší, dochází (zjednodušeně řečeno) k nahromadění sexuální energie a styk potom probíhá o to překotněji. Postižený muž se začne této nepříjemné situaci vyhýbat nebo jej začne partnerka odmítat, protože zůstává opakovaně neuspokojena, interval mezi pohlavními styky se tak prodlužuje a bludný kruh se uzavírá. Podobný dopad mají strach a úzkost v průběhu styku, pramenící buď z nevhodných podmínek nebo z obavy z neuspokojení ženy.

Další možností je technika „přecvičení“ ejakulačního reflexu, která ovšem vyžaduje čas a trpělivost. Spočívá v opakovaném dráždění penisu až ke hranici blížící se ejakulace a v přerušení tohoto dráždění, dokud příznaky neodezní. Teprve po několika opakováních tohoto cyklu se nechá ejakulace proběhnout. Není-li partnerka ochotná se tohoto nácviku zúčastnit, může jej muž provádět i sám.

Zastavit blížící se ejakulaci lze stisknutím žaludu penisu dvěma prsty proti sobě v předozadním směru. Tento stisk musí být dostatečně silný, aby byl účinný, nesmí však být bolestivý. Méně účinnou variantou je zpomalení či krátkodobé přerušení pohybů při styku.

Farmakologické metody místního snížení dráždivosti spočívají v aplikaci gelu či spreje s obsahem znecitlivující látky. Tyto léky se nanesou na nejcitlivější místa 5-10 minut před stykem v takovém množství, aby snížily citlivost nervových zakončení v potřebném rozsahu. Nedostatečné množství vede k neúspěchu, nadměrné množství vyvolá příliš velký útlum, takže může ejakulaci úplně zablokovat.

Snížení dráždivosti ejakulačního centra v mozku lze dosáhnout léky ve formě tablet, které se užívají buď pravidelně nebo jednorázově v určitém intervalu před stykem.

Prvním a zatím jediným specifickým lékem tohoto druhu je Priligy (prilidžy), který je k dispozici od června 2013. Tableta se užívá jednorázově podle potřeby 1 až 3 hodiny před předpokládanou sexuální aktivitou a je nutno ji zapít plnou sklenicí vody. Lék je určen pro muže ve věku 18-65 let s prokázanou předčasnou ejakulací. Nesmí se užívat častěji než jednou za 24 hodin. Účinek léku na prodloužení doby do ejakulace (IELT) souvisí s výchozím stupněm poruchy a mezi jednotlivými pacienty se liší.

Tento přípravek může mít jako všechny léky i nežádoucí vedlejší účinky – nejčastěji to může být nevolnost, pocit závratě, bolest hlavy. Nejzávažnější příhodou může být mdloba po rychlé změně polohy z lehu či sedu, způsobená poklesem krevního tlaku. Priligy se nemá užívat současně s některými dalšími přípravky, protože by mohlo dojít k závažným interakcím. Vždy je proto nutno, aby byl pacient před zahájením léčby vyšetřen odborným lékařem, který posoudí možná rizika.


Opožděná ejakulace

Problémy tohoto druhu jsou mnohem méně časté než ejakulace předčasná. Opožděná, tzv. retardovaná ejakulace je stav, kdy k výronu semene dochází nechtěně až po delší době dráždění. Fyziologicky se interval od zahájení pohlavního styku do ejakulace prodlužuje s věkem. Souběžně se snižuje i objem semene. K retardované ejakulaci může docházet v případech poruchy nervových center či poruchy vedení vzruchů v nervech.


Chybějící ejakulace

Při poškození nervů, které ovládají výron semene, vzniká stav, kdy při vyvrcholení (orgasmu) nedochází k ejakulaci. Typickým příkladem jsou muži po úrazu páteře a míchy např. v důsledku dopravní nehody nebo skoku do vody. Tito muži mohou mít uspokojivý sexuální život, vzhledem k chybějící ejakulaci však nejsou schopni dosáhnout oplodnění partnerky. Tento problém je možno současnými metodami asistované reprodukce úspěšně vyřešit.

Nejjednodušší a přitom velmi účinnou metodou je vibrační stimulace nervových zakončení v penisu. Touto cestou se dá vyvolat ejakulace u více než 80% mužů s touto poruchou. K provedení této procedury je potřeba speciální vibrátor, umožňující měnit amplitudu a kmitočet vibrací.

Vibrátor

Vibrátor

K výronu semene dochází po přiložení vibrátoru k penisu obvykle během několika desítek vteřin. Tento výkon se provádí ambulantně, není k němu potřeba žádná anestézie a je zcela neinvazivní. Takto získané semeno je poté v optimálním případě možno použít přímo k oplození partnerky, popř. při horší kvalitě semene k oplození odebraných vajíček v laboratoři. Opakovanou vibrační stimulací dosahujeme rehabilitace funkce vývodných semenných cest, t.j. tolik potřebného pravidelného vyprazdňování a tím postupného zlepšování kvality semene.

 

Zkrácená verze sdělení předneseného na andrologickém sympóziu v květnu 2009

Formát QuickTime:

video
play-sharp-fill

 

Prohlédnout jako pdf

Mikrochirurgický odběr spermií metodou MESA či TESE  přichází na řadu teprve tehdy, nedaří-li se opakovaně získat spermie neinvazivně vibrační stimulací. Rozhodně se nejedná o metodu první volby. Výkon se provádí v celkové anestézii. Množství takto získaných spermií je limitované a vždy vyžaduje hormonální přípravu partnerky a odběr vajíček k oplodnění v laboratoři, což je zásadní nevýhodou v porovnání s vibrační stimulací, která v řadě případů umožňuje se této zátěži partnerky vyhnout.


Retrográdní ejakulace

Zdánlivě jde o chybějící ejakulaci, ve skutečnosti se jedná o obrácení směru výronu semene – místo ven z těla se semeno při vyvrcholení vyprazdňuje do močového měchýře. K tomuto stavu dochází prakticky vždy po operaci prostaty, na což by měl být pacient předem upozorněn, aby nebyl v pooperačním období tímto jevem nepříjemně zaskočen. Pro některé muže je to stav do té míry frustrující, že by navrženou operaci prostaty s vědomím tohoto důsledku neakceptovali. Ostatní případy retrográdní ejakulace jsou způsobeny poruchou nervového zásobení svěrače hrdla močového měchýře, např. při cukrovce nebo nějakém neurologickém onemocnění.
Problémy s takto vzniklou neplodností dnes dokážeme velmi účinně řešit. Po vyvrcholení se pacient vymočí do odběrové nádobky nebo se obsah močového měchýře odebere cévkou, spermie se v laboratoři oddělí, promyjí a použijí se k umělému oplodnění.