Operační výkony

  • Mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete či varlete (MESA, TESE)
  • Refertilizace – opětovné zprůchodnění semenných cest po dříve provedené sterilizaci
  • Mikrochirurgická operace varikokély
  • Korekční operace vrozených i získaných deformací penisu
  • Implantace endoprotéz varlete
  • Odběr semene při poruše ejakulace vibrostimulací a další …

Operační výkony jsou prováděny podle nejmodernějšího trendu v jednodenním režimu (tzv. „one day surgery“).