Jak snížit riziko vzniku poruchy erekce?

Jednou z možných příčin vzniku poruchy erekce, na kterou máme přímý vliv, je naše tělesná hmotnost. Jak souvisí obezita s erekcí?

Zjednodušeně řečeno – obvod pasu je přímo úměrný závažnosti tzv. metabolického syndromu, což je komplexní porucha charakterizovaná tzv. centrální obezitou, nepříznivým profilem krevních tuků, zvýšeným krevním tlakem a zvýšenou hodnotou krevního cukru nalačno. Centrální obezita je definována jako obvod pasu větší nebo rovný 94 cm u mužů a 80 cm u žen. Kardiovaskulární choroby a cukrovka, které s tímto syndromem úzce souvisejí, představují v současné době největší zdravotní hrozbu nejen pro vyspělé, ale nyní již i pro rozvojové země.

Nedávno byla publikována dvouletá studie 110 obézních mužů se sedavým způsobem života, jejichž fyzická aktivita trvala méně než 1 hodinu týdně a kteří trpěli ED. Cílem studie bylo stanovit vliv dlouhodobého snížení váhy a zvýšené fyzické aktivity na poruchu erekce. Byly vytvořeny dvě skupiny pacientů – první bylo poskytnuto pouze obecné poučení o zdravém životním stylu, ve druhé dostali muži specifické doporučení, měli omezený energetický příjem na 1700 kcal/den a jejich fyzická aktivita byla podrobně naplánována. Po dvou letech bylo ve druhé skupině zaznamenáno v porovnání se skupinou první statisticky významné snížení váhy průměrně o 11 kg, zmenšení poměru pas-boky, výrazné zlepšení kvality erekce, snížení krevního tlaku a zlepšení profilu krevních tuků. Toto vše bylo dosaženo bez jakékoli léčby, pouze omezením energetického příjmu a zvýšením fyzické aktivity. Nestojí to za úvahu?

Porucha erekce může být prvním projevem poškození cévního systému nikotinem. Svalovina cévní stěny reaguje na nikotin stahem – céva se zúží. Cévy přivádějící krev do topořivých těles penisu jsou však velmi úzké již samy o sobě, takže jakékoli jejich další zúžení, a tedy i zhoršení přítoku krve se na funkci tohoto orgánu viditelně projeví – na rozdíl od tepen jiných, třeba srdečních, kde může být poškození dlouho skryté a projeví se pak neočekávaně např. srdečním infarktem při větší fyzické zátěži. Rozepisovat se zde podrobně o škodlivosti kouření je zbytečné, zejména v době, kdy řada zemí světa již přistoupila pod tlakem důkazů k razantnímu omezování tohoto zlozvyku.

Existují však i jiné, na první pohled absurdní příčiny poruch erekce. Sport se dnes při našem převážně sedavém způsobu života skloňuje ve všech pádech a je to naprosto správné – na poštu či do obchodu jedeme automobilem, do druhého patra nás vyveze výtah, dokonce i zubní kartáčky dnes máme elektrické, takže tělesná zchátralost značné části naší populace děsí lékaře všech specializací. Před časem proběhla tiskem zpráva, že věhlasný kardiolog na lékařském kongresu konstatoval, že budeme-li třikrát týdně jezdit na kole, prakticky tím odstraníme riziko srdečního infarktu. Z hlediska kardiovaskulárního, tedy oběhového systému je to jistě pravda, z pohledu androloga má však toto doporučení jeden háček. Nechci vyvolávat paniku v řadách cyklistů, ani čelit nevraživosti výrobců bicyklů, a proto zdůrazňuji, že níže uvedené negativní důsledky tohoto doporučení jsou velmi individuální. Nicméně existuje několik studií, které prokázaly, že muži, kteří pravidelně jezdí delší trasy na kole, trpí poruchami erekce či citlivosti penisu ve vyšším procentu než ostatní. Vezměme jednu z nich – je to kalifornská studie National Institute for Occupational Safety and Health (obdoba našich pracovišť pracovního lékařství) publikovaná v říjnu 2002. Šlo o dvouletou studii policistů jízdního oddílu v Miami Beach. Závěr této studie zní – tlak sedla při dlouhotrvající jízdě na bicyklu způsobuje pokles hodnot erektilní funkce a sníženou citlivost pohlavního orgánu.

Ze své praxe mohu potvrdit, že tato souvislost existuje a že někdy může vášnivého cyklistu dost potrápit. Kromě poruchy erekce dochází i k pocitům chladu a k poklesu citlivosti penisu a někdy i varlat. Jeden z mých pacientů pozoroval tyto projevy nedokrevnosti již po 20 minutách jízdy, v jeho případě však šlo o dlouhodobou a nadměrnou zátěž. Stupeň poškození cév a nervových vláken závisí na několika faktorech. Je to zejména tvar a tuhost sedla – bezpečnější jsou sedla široká a správně tvarovaná. Dalším faktorem je anatomické uspořádaní naší sedací oblasti, které může být uvedeným mechanismem individuálně více či méně zranitelné. Do třetice je velmi podstatné, jak často a jak dlouhé trasy dotyčný muž jezdí, jak často a jak dlouhými přestávkami je prokládá. Obecně vzato platí – čím častěji a čím delší trasa se jezdí bez přestávek, tím vyšší je riziko.

Další informace o poruchách erekce a jejich léčbě najdete v on-line poradně, kde jsou zveřejněny mé odpovědi na otázky čtenářů serveru Zdraví.