Jak předcházet mužské neplodnosti?

Většina mužů ví jen velmi málo o tom, co prospívá jejich reprodukčnímu zdraví nebo co je naopak podlamuje. Na svou plodnost a kvalitu svých spermií obvykle příliš nemyslíme. Měli bychom se však těmito otázkami zabývat, protože významně ovlivňují zdraví našich budoucích dětí.

Existují některé příčiny neplodnosti, jimž lze předcházet a vyvarovat se tak případné složité a ne vždy úspěšné léčby.

 • Nejzávažnější a nejčastější příčinou je nesestouplé varle. Pro správný vývoj zárodečné tkáně je třeba, aby varle bylo v šourku nejpozději v jednom roce věku dítěte. Nevede-li u nesestouplého varlete konzervativní léčba k úspěchu, je nutno stav řešit včasnou operací.
 • Tzv. přetočení (torze) varlete může mít na plodnost postiženého chlapce či muže katastrofální dopad. Jde o akutní bolestivý stav, kdy se varle otočí kolem své cévní stopky, která je tím zaškrcena tak, že přívodné cévy nemohou přivádět k varleti v potřebné míře krev. Co nejrychlejší operační revize a obnovení přítoku krve má na zachování plodnosti zásadní vliv.
 • Úraz šourku může být rovněž příčinou neplodnosti. Je proto třeba dbát na opatrnost při provozování některých sportů. Každý případ úrazu šourku by měl být neprodleně vyšetřen na odborném pracovišti, i když zdánlivě k žádnému zjevnému poranění nedošlo.
 • Infekce pohlavního ústrojí mohou způsobit řadu komplikací. Záněty varlete, nadvarlete či prostaty mohou vést k poškození semenotvorné tkáně či k uzávěru vývodných semenných cest, a proto je nutno je co nejdříve energicky a důsledně léčit.
 • Kouření plodnosti příliš neprospívá. Zmenšuje se objem semene a klesá počet a pohyblivost spermií.
 • Alkohol nepříznivě ovlivňuje hladinu mužského hormonu testosteronu, objem semene a jeho hustotu, neboť narušuje vazbu mezi podvěskem mozkovým a varlaty a způsobuje nedostatek vitaminů a stopových prvků.
 • Marihuana způsobuje zhoršení pohyblivosti spermií, zvyšuje se procento jejich tvarových anomálií.
 • Na plodnost má nepříznivý vliv též řada léků. Poruchy plodnosti mohou způsobovat i průmyslové jedy – dibromochloropropan, kadmium, olovo, mangan.
 • Protinádorové léky rovněž nepříznivě ovlivňují tvorbu spermií. Závažnost změn závisí na druhu použitého léku, trvání léčby a celkové dávce. Obnovení funkce může trvat i několik let. Řešením je uchování zmrazeného semene odebraného před zahájením léčby a následné umělé oplodnění.
 • Ionizující záření má jednoznačně nepříznivý efekt, obnovení tvorby spermií trvá rovněž několik let.
 • Škodlivý účinek zvýšení teploty šourku, varlete či celého organismu je prokázán jednoznačně. Muži postižení sníženou plodností by se proto měli vyvarovat nošení přiléhavého spodního prádla či těsných kalhot a častých horkých koupelí či saunování. Nevhodné je pro ně rovněž prádlo s vyšším podílem polyesteru.