Archiv aktualit

Výsledek minulé operace nebyl náhodný úspěch, ale výsledek dlouholetých zkušeností s těmito operacemi, jak dokládá další úspěšně vyřešený případ pacienta se stejnou histologickou diagnózou, t.j.Sertoli cell only syndrom, operovaného v lednu 2011.

V říjnu 2010 jsme úspěšně operovali  muže  s diagnózou tzv. Sertoli cell only syndromu, který vede k poruše vývoje semenotvorných kanálků varlete a způsobuje nejzávažnější typ neplodnosti, obvykle zcela neřešitelný. Po pečlivém a trpělivém hledání se podařilo nalézt několik částečně fungujících kanálků a získat spermie použitelné pro oplodnění vajíček.


V srpnu 2010 se narodila zdravá dvojčátka pacientovi s azoospermií,kterého jsme léčili farmakologicky – místo mikrochirurgického odběru spermií probíhala několik měsíců indukční léčba. Během této doby se v semeni nejprve objevily jednotlivé spermie, později jejich počet a kvalita vzrostly natolik, že bylo možno úspěšně provést laboratorní oplodnění metodou ICSI.


V červnu 2010 jsme úspěšně operovali muže s vrozenou genetickou poruchou, tzv. mikrodelecí chromozomu Y, která je příčinou zakrnění semenotvorných kanálků varlete. Po trpělivém a pozorném hledání se v postiženém orgánu podařilo nalézt několik drobných okrsků částečně fungujících kanálků a z nich odebrat spermie použitelné pro ICSI.


Počátkem března 2010 jsme mikrochirurgicky získali spermie po roční indukční léčbě, po které stoupla produkce testosteronu ve výrazně zakrnělých varlatech z hodnoty 0.95 nmol/l na 16.91 nmol/l. Tato vysoká koncentrace umožnila dozrát dostatečnému počtu spermií potřebných pro ICSI. Bez této léčby by mikrochirurgická operace neměla žádnou šanci na úspěch.


V lednu 2010 se narodila zdravá dvojčátka pacientovi operovanému v dubnu 2009, jehož případ je popsán o několik řádků níže. Jeho přání dosáhnout biologického otcovství se mu splnilo teprve u nás při operaci provedené po neúspěšných výkonech na dvou jiných pracovištích.


Vozíčkáři, pozor! Informace o „nové“ metodě, jak dosáhnout otcovství poporanění míchy, která byla uvedena ve zpravodajství TV Nova, je neúplná a poněkud zavádějící. Bližší informace najdete pod heslem Nabídka/Poruchy ejakulace. Je tam umístěna i zkrácená verze mé přednášky na toto téma na letošním andrologickém sympoziu.


Dva nové články týkající se mužských reprodukčních funkcí publikované v denním tisku (Instinkt, Moje zdraví) najdete pod heslem Reference/Výběr z tisku.


V dubnu 2009 jsme získali mikrochirurgickou operací dostatečný počet kvalitních spermií u pacienta, který byl opakovaně neúspěšně operován na dvou jiných pracovištích a prohlášen za neplodného.Další dosažená prvenství našeho pracoviště najdete pod heslem Reference.


Nový certifikát získaný na 64. kongresu Americké společnosti pro reprodukční medicínu, který se konal začátkem listopadu 2008 v San Francisku, USA, najdete pod heslem Reference/Certifikáty.